Lưu trữ Bia Hơi Hà Nội - Habeco
Skip to main content

Bia Hơi Hà Nội


Bia Hơi Hà Nội – Một nét văn hoá Hà Nội. Bia Hơi Hà Nội ra đời và phát triển cùng những năm tháng thăng trầm của Thủ Đô Ngàn Năm Văn Hiến. Đổi thay qua từng ngày, những sản phẩm mới của Bia Hơi Hà Nội đã được ra mắt và phổ cập trên thị trường để nét văn hoá này ngày càng đẹp hơn, càng gần gũi với tất cả các thế hệ.

Hiển thị tất cả 2 kết quả